tuntuoti

tuntuoti
tuntúoti, -úoja, -ãvo FrnW, 1 1. intr. NdŽ, Ds, Lkm, Dbk, Krd, Švd, LTR(Prng) vaikštinėti be tikslo, dykinėti, tupinėti, trepinėti: Ką seni daris: tuntúojam vieni, ir visa Sug. Lyja, tuntúojam gryčioj, ką darysi? Ant. Net man sarmata terp jūsų tuntúot Slk. Suslenkus tuntúoju apie namus Lb. Tuntãvo tuntãvo apie gryčią, ale nieko nenugirdo Rk. Jei tuntúosi, nesimygsi [dirbti], tai nieko nesuspėsi Ktk. Išeis šokt, tai tik tuntúoja i tuntúoja: daugiau pečiais kaip kojom Kzt. ║ In vakarą vištelės tuntúoja apie tvartus Klt. ^ Tuntúoja kai velnias balą aždegęs Dglš. Tuntúoja kai Darata apie grandį Sdk. 2. intr. Dkšt, Sld, Zr, Vžns, Dgl, Sdk, Ktk, An, Tr, Mlt, Antr, Strn, Mlk pamažu dirbinėti, triūsinėti: Nelabai pagaliu, tuntúoju tik apie namus Vj. Tuntúoja aplink namus, niekur nedirba Klt. Regis, jau didelių darbų ir nedirbu, ale tuntúoju ir tuntúoju visą dieną Slk. To bobutytė tuntãvo tuntãvo, kol nugriuvo Lb. Da tuntúoju, in karvę nueinu Lel. Kap namie ilgai tuntúoji, tai lauke nieko nepadarai Dglš. Senis Valys tuntavo aplink vežimą, besiruošdamas važiuoti bažnyčion, nes diena buvo šventa Vrp1889,35. 3. tr. Kzt prižiūrėti, liuobti: Dar karvės netuntúotos Trgn. Viską tuntãvom, vakare susėdę pavakarieniavom visi Slk. \ tuntuoti; aptuntuoti; atituntuoti; ištuntuoti; nutuntuoti; patuntuoti; pratuntuoti; prituntuoti; sutuntuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • tuntuoti — tuntúoti vksm. Tuntúoja lyg dárbo neturėdamas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptuntuoti — tr., intr. Lkm, Prng, Mlt aptvarkyti, aprūpinti, prižiūrėti: Aptuntuoju, da valgyt jiem išverdu Trgn. Reikia visas mašinas aptuntuot Sld. Apie gyvulius kol aptuntuoju, tai ir vakaras Slk. Laukan eit negali, apie namus aptuntuoja Ktk. Kai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atituntuoti — intr. 1. pamažu ateiti, atlinguoti: Įlankos pakraštin atituntavo didelis, šėmais šonais briedis sp. 2. refl. pakankamai prisivaikščioti: Koki neatstuntuosi, pardien an kojų! Trgn. tuntuoti; aptuntuoti; atituntuoti; ištuntuoti; nutuntuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištuntuoti — 1. intr. kurį laiką triūsiant vaikštinėti: Ji apie karves, apie namų ruošos darbus visas dienas ištuntuodavo rš. 2. tr. einant išminti, ištrypti: Briedžių ištuntuotais takais pasiekėme šviesią girios erčią rš. Traktorių ištuntuota, kombainų Švnč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutuntuoti — intr. 1. pamažu nueiti: Senas, bet dar nutuntãvo bažnyčion Dglš. 2. refl. Š, Lkm vaikštinėjant nuvargti: Nusituntuoji žmogus per dieną, tai kojos kap kaladės Nmj. Šeiminykė nieko nedirbdama taip nusituntuoja par dieną, kad ir valgyt vakare… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patuntuoti — intr. 1. Ut, Trgn pavaikštinėti: Patuntãvo patuntãvo i nue[jo] toliau Dglš. Pabėgioj, vaikeli, patuntuoj – sušilsi LTR(Tvr). Anys (kiškiai) ir apie trobas patuntuoja, kai badas užeina Slk. Jonas su Petru dar kieme patuntavo, žodžiu persimetė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratuntuoti — intr. 1. trepinėjant praeiti: Ragus numetusio briedžio pratuntuota rš. 2. Aln šį tą dirbant praleisti laiką: Visą dieną teip ir pratuntuoji apie ruošą Vj. Žolės suspjaustau, perkeliu karvę, pagirdyt reikia, ir pratuntuoju Krd. Tai te bakst, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prituntuoti — 1. tr. pritrypti: Pastovėjai šitam daikte i prituntavaĩ Vdš. 2. refl. prisivaikščioti: Tuntuoja ir nepristuntuoja per visą dieną Vj. tuntuoti; aptuntuoti; atituntuoti; ištuntuoti; nutuntuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutuntuoti — tr. 1. sutrypti: Čia da juos (žalumynus) vištos sutuntãvo Švnč. 2. sužiūrėti, sutvarkyti: Paki arklius sutuntuosi, kuris metas Ktk. 3. refl. sueiti į krūvą: Šuva, katinas ir baronas sustuntãvo ir eina kartu (ps.) Prng. tuntuoti; aptuntuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tuntavimas — tuntãvimas sm. (1) Ktk → tuntuoti: 1. Nusibodo man šis tavo tuntãvimas Trgn. 2. Ds. 3. Jos linksmas būdas šiek tiek atsimainė, o tuntavimas apie ūkystę nebe taip krutnus buvo Vrp1886,115 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”